Čeština v komunikaci neslyšícíchAnna Cícha Hronová

strukturovaný životopis

vzdělání

praxe

publikace

   HRONOVÁ, A., MOTEJZÍKOVÁ, J. DVD Raná komunikace v neslyšící rodině. [DVD]. Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2007.
   HRONOVÁ, A., MOTEJZÍKOVÁ, J. Raná komunikace mezi neslyšící matkou a neslyšícím dítětem. Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2002.

 © 2005 ÚČJTK, FF UK v Praze
webmaster: Jindřich Mareš
Webdesign: Tomáš Klapka & Jindřich Mareš