Čeština v komunikaci neslyšících


Přijímací zkoušky pro akademický rok 2012/2013

    STUDIJNÍ PROGRAM: Čeština v komunikaci neslyšících
    STUDIJNÍ OBOR: Čeština v komunikaci neslyšících (CNES)

Termín odevzdání přihlášek: do 29. 2. 2012
Více informací o přihláškách zde.

Den otevřených dveří: sobota 7. 1. 2012; nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, místnost č. 18. Bakaláři: 15.00–16.00; navazující magistři: 16.00–17.00. Více informací zde.

Pro uchazeče o bakalářské studium CNES, jejichž první jazyk je znakový jazyk, je připraven intenzivní přípravný kurz v sobotu 31. 3. 2012, 13.00–16.00 v místnosti č. 22.
Termín odeslání přihlášek: do 29. 2. 2012 (na adresu: radka.novakova@ff.cuni.cz)    Co budete studovat?


    Co vás ještě čeká?


    Kde pracují naši absolventi?

Od založení oboru v roce 1998 máme již přes 70 absolventů. Pracují jako pedagogové nebo asistenti pedagogů ve školách pro sluchově postižené, pedagogové na vysoké škole, tlumočníci, lektoři kurzů českého znakového jazyka, redaktoři v České televizi, pracovníci různých organizací pro neslyšící (FRPSP, Pevnost, ČUN, ČKTZJ, Trojrozměr, JC Ulita…), odborníci ve výzkumu českého znakového jazyka a psané češtiny neslyšících apod.    Přijímací zkoušky

Souhrnné informace o přijímacích zkouškách na webu FF UK v Praze zde.

Všeobecné organizační informace k přijímacím zkouškám na bakalářské i navazující magisterské studium:

S užitečnými zdroji z oblasti komunikace neslyšících a problematiky hluchoty se lze seznámit v Informačním centru o hluchotě Federace rodičů a přátel sluchově postižených a na vhodných webových stránkách.

Za obsah této stránky je zodpovědná a další informace o přijímacích zkouškách podá
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 2. 1. 2012© 2005 ÚČJTK, FF UK v Praze
webmaster: Jindřich Mareš
Webdesign: Tomáš Klapka & Jindřich Mareš