Čeština v komunikaci neslyšících


Tlumočníci oboru CNES

Naďa Dingová
Naďa Dingová
Jindřich Mareš
Jindřich Mareš
nada.dingova@centrum.cz
SMS: 777 349 104
(místnost č. 26)

jindrich.mares@gmail.com
SMS: 777 868 061
(místnost č. 25/26)

Tlumočení z/do ČZJ se vztahuje na:

  1. semináře a přednášky uvedené v rozvrhu ČNES,
  2. semináře a přednášky na FFUK mimo ustálený rozvrh ČNES,
  3. samostatná vystoupení studentů ve výuce (referáty, prezentace, úvody k diskuzím, atd.),
  4. jednodenní a vícedenní exkurze studentů v rámci výuky,
  5. individuální konzultace studentů s vyučujícími,
  6. atestace (zápočty, testy, zkoušky…),
  7. imatrikulace a promoce studentů,
  8. schůze a další akce související s oborem,
  9. další konzultace v rámci FF UK (studijní odd., aj.).

Pravidla při zajišťování tlumočení

Zodpovědnost za zajištění tlumočení


Sjednání tlumočení


Podklady a materiály pro tlumočení

Pozn.: Pokud tlumočník neobdrží materiály pro tlumočení včas (dle výše uvedených lhůt) a není s ním v dané lhůtě dohodnut pozdější termín předání materiálů, tlumočení odmítne.

Zrušení sjednaného tlumočení© 2005 ÚČJTK, FF UK v Praze
webmaster: Jindřich Mareš
Webdesign: Tomáš Klapka & Jindřich Mareš